Prev Next

18 Nov 2012

lecturer

Št. 47, februar 2002
There are no translations available.

Letnik XXV, št. 47, januar 2002, ISSN 1408-3272

VSEBINA

 • Kronist in informator (Irena Tršinar)
 • Slika na naslovnici: Statistika in slovenski pravopis (Andrej Blejec)

Portret

 • dr. Janez Stare (Irena Tršinar)

Aktualno

 • Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 (Tomaž Smrekar)
 • Statistika upravnega postopka (Blaž Kujundžič)

Raziskujemo

 • Statistična metoda za analizo odzivov vohalnih celic (Andrej Blejec)

Mednarodno

 • Velik korak naprej za slovensko statistiko - StatCOP98 (Magdalena Žebre)
 • Leto 2001 – spomina vredno leto za Norveško statistiko (Kåre Vassenden)
 • 2001 - a memorable year for Norwegian statistics
 • Merjenje IT – spretnost, potreba in odgovornost (Andreja Arnič)
 • IDA (Milan Katić)

Izobraževanje

 • Napake v spletnih anketah, doktorska disertacija Katje Lozar Mandfreda (Vasja Vehovar)

Strokovna ekskurzija

 • Pestro v Mariboru (Joža Klep)

Posvetovanja, predavanja, okrogle mize

 • Statistika na Regnu 2001 (Irena Tršinar)
 • Poročilo o znanstvenem sestanku Methodology and statistics (Anuška Ferligoj)
 • Novo tisočletje – pripravljenost statistike na razumevanje in merjenje novih pojavov (Tomaž Banovec)
 • Fotoreportaža iz Radencev
 • Študentje družboslovne informatike na obisku na Statističnem uradu (Eva Belak)

Za sprostitev in razvedrilo

 • Naslovnica: Andrej Blejec

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Glavna urednica: Irena Tršinar

Odgovorni urednik: predsednik Statistiènega društva Slovenije: dr. Janez Stare

Uredništvo: Eva Belak, dr. Anuška Ferligoj, Bogdan Grmek, dr. Valentina Hlebec, dr. Polona Kalan, dr. Damjana Kastelec, dr. Irena Ograjenšek, dr. Mojca Noè Razinger, Borislav Tkaèik

Lektorica: Darja Butina

Tehnična redakcija: Tone Rojc

Oblikovanje: Ani Žinger

Tisk: Statistični urad Republike Slovenije, Oddelek za tisk in reprodukcijo

Fotografije: Foto arhiv Statističnega društva, Žare Modlic, Bogdan Grmek, Gregor Petrič, Andrej Kveder, Irena Tršinar

Naklada: 350 izvodov

Sedež društva: Statistično društvo Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 2415 100, http://stat-d.si

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV:

Prispevke pošljite glavni urednici. Zaželeno je, da jih pošljete po elektronski pošti, lahko pa tudi na disketi, s priloženim izpisom na papirju. Prosimo tudi za fotografije, s katerimi bomo ilustrirali prispevke in popestrili bilten. Fotografij praviloma ne vračamo, temveč jih hranimo v foto arhivu Statističnega društva Slovenije.

 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it