Javnost PDF Print
There are no translations available.

1. Obveznosti do javnosti

1.1. Pomen statistike v demokratični družbi

Statistika je pomemben element v informiranju v demokratični družbi in temelji na prepričanju, da je večja razpoložljivost kvalitetnih informacij v dobrobit družbene skupnosti. Dejstvo, da je lahko statistična informacija napačno konstruirana ali zlorabljena, ali da je lahko njen vpliv na različne družbene skupnosti različen, ne more biti sam po sebi prepričljiv argument proti zbiranju in širjenju statističnih podatkov oz. informacij. Statistiki morajo upoštevati verjetne posledice zbiranja in uporabe raznih vrst podatkov oz. informacij ter skrbeti, da ne pride do predvidljivih zlorab ali napačnih razlag.

1.2. Uveljavljanje statistične stroke

Statistiki morajo uporabljati razpoložljive možnosti za uveljavljanje in ugled statistične stroke in posredovati svoje znanje in rezultate svojega dela v dobro čim širšega kroga uporabnikov.

1.3. Zagotavljanje objektivnosti

Statistiki morajo varovati poklicno integriteto, ne da bi se pustili izsiljevati, podkupovati ali da bi zapostavljali oz. dajali prednost določenim skupinam uporabnikov. Prav tako ne smejo pristati (javno ali na skrivaj) na izbiro takšnih metod, ki bi dajale zavajajoče rezultate, in tudi ne na nepravilno interpretiranje statističnih rezultatov ali na nenavajanje pomembnih dejstev in na objavljanje rezultatov po naročilu.