Sodelavci PDF natisni

3. Obveznosti do sodelavcev in kolegov

3.1. Vzdrževanje zaupanja v statistiko

Da bi ohranili zaupanje javnosti, morajo statistiki pri svojem delu upoštevati stroga poklicna merila (vključno z znanstveno in poklicno etiko) glede metod in postopkov za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in objavljanje statističnih podatkov. Statistiki ne smejo pretiravati glede točnosti in analitične vrednosti podatkov oziroma informacij.

3.2. Dostopnost informacij o uporabljenih metodah in rezultatih

Upoštevajoč omejitve, ki jih narekuje zaščita podatkov, morajo statistiki posredovati kolegom ustrezne informacije o metodah, postopkih, tehnikah in rezultatih in jim s tem omogočiti strokovno ocenjevanje opravljenega dela. Te ocene morajo biti usmerjene na metode, uporabljene v raziskovanjih, ne pa na izvajalce teh raziskovanj.

3.3. Seznanjanje z etičnimi načeli

Pri izvajanju določenih raziskovanj je potrebno sodelovanje statistikov s strokovnjaki z različnih področij, z intervjujanci, študenti, administrativnim osebjem itd. V takšnih primerih morajo statistiki jasno razložiti etična načela svoje stroke in tudi upoštevati poklicna etična načela svojih sodelavcev.