Obdobje 1996-1997 PDF natisni

DESETO MANDATNO OBDOBJE

Zadnji dve leti potekata v znamenju elektronskih medijev in dvajsete  obletnice Statističnega društva Slovenije. Vodenje društva je prevzel dr. Vasja Vehovar, docent za statistiko na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Ob prevzemu mandata na skupščini je opisal prednostne naloge tega obdobja,: tesnejše sodelovanje s Statističnim uradom, razširitev sodelovanja na mednarodnem področju, predstavitev statistike v javnosti ter pričetek izdajanja nove revije Statistika in ustanovitev Statističnega društva.

  • Evropeizacija slovenske statistike

Mednarodno sodelovanje je po osamosvojitvi Slovenije postalo eno izmed glavnih nalog Statističnega urada. V vrtincu informacijske družbe pa je pojem 'evropeizacija' prerasel v 'globalizacijo'. Sodelujemo namreč z najpomembnejšimi mednarodnimi institucijami – Združenimi narodi ter v njihovem okviru z Evropsko ekonomsko komisijo, FAOO, ILO, UNESCO, IMF in OECD. Za Slovenijo je najpomembnejše sodelovanje z Eurostatom, pa tudi s statističnimi uradi držav CEFTE.

  • Statistični svet

Zakon o državni statistiki, sprejet v letu 1995 , v 12. členu nalaga Statističnemu uradu, da ustanovi Statistični svet RS. Svet ima dvanajst članov. Predstavnika statistične stroke v Svetu je imenoval IO prejšnjega mandatnega obdobja. Predstavnika sta dr. Lea Bregar in mag. Anton Kramberger.

  • Predavanja in okrogle mize

- Anita Lang: Statistika migracij.

- Dr. Vojka Šircelj: Prebivalstvo Slovenije.

- Bo Sundgren: Statistična ureditev na Švedskem v pogojih usklajevanja z Evropsko zvezo in Arhitektura podatkov v državi, potrebna za ta namen.

  • Uporabna statistika

Visokošolski učitelji in raziskovalci so že nekaj časa opozarjali na problem organiziranosti statistike na obeh slovenskih univerzah. Razkropljenost po različnih oddelkih in raziskovalnih poljih jim onemogoča poenotenje in sodelovanje. Na okrogli mizi v Sežani je prišlo do pomembne prelomnice in do predloga po organiziranju visokošolskega študija za področje statistične stroke. Spomladi leta 1997 je bil predlog usklajen med fakultetami in s Statističnim uradom. Vloga za pridobitev soglasja o visokošolskem strokovnem programu družboslovne informatike je bila odposlana v obravnavo na ljubljansko univerzo.

  • Internet

Že na svoji prvi seji se je novi IO odločil, da bo pripravil predstavitev na internetu, kar se je zgodilo konec 1996. Decembra 1996 je dr. Vasja Vehovar preko interneta opravil anketo med člani SDS. Z njo je želel ugotoviti, če je pregovorna majhnost naše države res odločilna za delovanje društva in koliko je resnice v mnenju o skromnosti in nezainteresiranosti članstva