Obdobje 1992-1993 PDF Print
There are no translations available.

OSMO MANDATNO OBDOBJE

Pred nami je še en dvojni mandat predsednika – štiri leta je društvo vodil mag. Anton Kramberger. Poln entuziazma je IO nadaljeval delo zlasti v okviru Sekcije za razvojna in teoretska vprašanja statistike ter na področju mednarodne dejavnosti.

Leto 1992 je v prvi vrsti zaznamovalo priznanje Slovenije kot samostojne države,najpomembnejša novost za društvo pa je bil pričetek sodelovanja z Ministrstvom Republike Slovenije za šolstvo in šport. Leto kasneje predstavlja dogodek leta izdaja Statističnega terminološkega slovarja.

IO je v skladu s Sporazumom o sodelovanju z Zavodom za statistiko na začetku obeh let pripravil zelo podroben in obsežen program dela. Poleg ustaljenih akcij so napovedali organizacijo mednarodne konference na Bledu, statistično delavnico, včlanitev v mednarodne institucije, izdelavo podatkovne baze o članih, izdelavo monografije o statistikih na Slovenskem in pridobivanje sponzorjev. V tem obdobju je bilo SDS sprejeto v Mednarodni statistični inštitut. Da bi lahko učinkoviteje opravljali tako obsežne naloge, so si za nalogo zadali tudi ureditev prostorov arhiva društva.

  • Zakon o državni statistiki

Po osamosvojitvi in mednarodnem priznanju je Slovenija pričela izgrajevati lasten pravni sistem, od preteklega različen po formalno pravnih, pa tudi vsebinskih vidikih. V zakonodajni postopek je Zavod za statistiko poslal dva pravna akta : Predlog zakona o državni statistiki in Nacionalni program statističnih raziskovanj (NPSR). V tej fazi je bila prvotna zamisel o dveh samostojnih zakonskih predpisih že spremenjena, tako da so bile normativne določbe NPSR-ja že vključene v predlog zakona, kakor je končno tudi obveljalo (zakon je bil sprejet v letu 1995, NPSR pa v letu 1997).

  • Članstvo v mednarodnih organizacijah

Leto 1993 je za SDS pomembno zaradi sprejema v Mednarodni statistični inštitut (MSI), največje svetovno združenje statistikov z več kot stoletno tradicijo.

  • Predavanja in okrogle mize

- Dr. Vladimir Hitrec: Le kaj nam bo ta statistika: razum ali ritual?

- Skupina iz Zavoda za statistiko je predstavila Statistični letopis Republike Slovenije za leto 1991 na disketah.

- Dr. Vasja Vehovar: Agregatna analiza volilnih podatkov,leto kasneje Splošen vzorčni okvir.

- Janez Stare:Analiza preživetja.

- dr. Lovrenc Pfajfar: Ocenjevanje zlepkov funkcij z metodo najmanjših kvadratov.

- Andrej Blejec: Statistična uporaba Bezierovih krivulj.

- Slobodan Dujić: Nova pravna ureditev statističnega sistema v RS.

  • Statistična terminologija

Komisija za statistično terminologijo je v letu 1993 svoje dolgoletno delo zaokrožila z izdajo Statističnega terminološkega slovarja. Izšel je kot publikacija Statističnega društva Slovenije in Društva matematikov, fizikov in astronomov.

  • Blejska metodološka srečanja

Organizacijo že tradicionalnih Blejskih metodoloških srečanj nekdanje Sekcije za klasifikacije ZSDJ je v letu 1992 prevzelo Statistično društvo Slovenije skupaj s Centrom za metodologijo in informatiko Fakultete za družbene vede. S tem se je začela nova doba teh srečanj.

  • Bilten SDS

Bilten je v tem obdobju zašel v težave. IO kljub ambicioznim načrtom za razširitev uredniškega odbora z zunanjimi člani ni uspel posodobiti koncepta Biltena in ga pogosteje izdajati. Nasprotno, izšel je le v dveh številkah in še naprej ostal poročevalec o društvenem dogajanju, poročevalec o mednarodnih udeležbah in dogodkih ter prinašalec bibliografskih novitet.