Bilten PDF natisni

Bilten Statističnega društva je bil ustanovljen  s sklepom na Ustanovni skupščini leta 1977. Njegov namen je obveščanje članov o delu društva in njegovih organov in izmenjavi mnenj o strokovnih vprašanjih.

Glavna urednica Biltena je Katja Rutar, odgovorni urednik je predsednik Statističnega društva Slovenije: dr. Andrej Blejec, uredništvo pa sestavljajo člani Izvršnega odbora: dr. Anuška Ferligoj, Bogdan Grmek, dr. Damjana Kastelec, dr. Mojca Noč Razinger, Irena Vipavc Brvar.

Bilten je prosto dostopen na internetu v rubriki Bilten on-line.