Zastopanje PDF Print
There are no translations available.

VIII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

47. člen

Društvo je pravna oseba, ki ga zastopa in predstavlja predsednik društva.

V odsotnosti predsednika društva ga nadomešča namestnik oz. v njegovi odsotnosti ali zadržanosti član izvršnega odbora, ki ga za to pooblasti izvršni odbor društva.