Subjekti PDF natisni

4. Obveznosti do subjektov opazovanj

4.1. Obnašanje statistikov

Statistiki se morajo zavedati, da je njihovo poseganje na nekatera področja lahko nezaželjeno. Statistiki nimajo nobene posebne pravice za proučevanje prav vseh pojavov. Razvoj znanja in zagotavljanje informacij še nista sama po sebi zadostno opravičilo za neupoštevanje drugih družbenih in kulturnih vrednot.

4.2. Informiranje subjektov o opazovanjih in pridobitev njihovega pristanka za sodelovanje

Statistična raziskovanja, ki vključuje aktivno sodelovanje posameznikov, morajo, kolikor je le mogoče, temeljiti na pristanku posameznika. Tudi če ima sodelovanje zakonsko podlago, je treba sodelujoče čim bolj temeljito informirati o osnovnih značilnostih statističnih raziskovanj. Pri statističnih raziskovanjih, ki niso obvezna, sodelujoči ne smejo biti pod vtisom obveznega sodelovanja; zavedati se morajo pravice, da lahko odklonijo sodelovanje na katerikoli stopnji iz kakršnegakoli razloga, in da zahtevajo preklic uporabe že danih podatkov.

4.3. Posredni načini informiranja subjekta in pridobitev njihovega pristanka

Če tehnični ali praktični razlogi onemogočajo vnaprejšnje informiranje subjektov in pridobitev njihovega pristanka za sodelovanje v opazovanjih (na primer pri študijah, ki temeljijo na obnašanju posameznika brez njihovega vedenje; pri sodelovanju z namestniki subjektov opazovanja; pri uporabi sekundarnih virov podatkov), je potrebno z ustreznimi postopki interese subjekta prav tako zaščititi.

4.4. Zaščita interesov subjektov

Pristanek subjekta in tudi zakonska obveza, da posameznik sodeluje v statističnem raziskovanju, še ne odvezuje statistikov obveze, da posameznika v čim večji možni meri zaščiti pred možnimi škodljivimi posledicami sodelovanja. Statistiki morajo karseda zmanjšati možnost težav, ki bi jih imeli posamezniki sami ali pa v odnosu z okolico zaradi sodelovanja v statističnem raziskovanju.

Individualni podatki, ki jih zbira statistična služba za nadaljnjo obdelavo, so strogo zaupne narave in se lahko uporabljajo le v statistične namene.

V primeru neupoštevanja načel Deklaracije poklicne etike Statističnega društva Slovenije, lahko Izvršni odbor društva, na pobudo članov ali drugih oseb, imenuje strokovno komisijo, ki se bo do problema opredelila. Svoja stališča komisija objavi v Biltenu, po potrebi pa tudi v drugih javnih občilih.