Št. 51, marec 2007 PDF natisni

BILTEN Statističnega društva Slovenije

Letnik XXIX, št. 51, marec 2007, ISSN 1408-3272 (PDF dokument)

BILTEN Statističnega društva slovenije

LJUBLJANA, marec 2007                      ŠT. 51/XXIX

Vsebina

 • Po dolgem času, vendar rekordno hitro (Irena Tršinar, Katja Rutar)
 • Slika na platnicah: Galtonova plošča – Quncunx (Andrej Blejec)
 • Pet let univerzitetnega podiplomskega študija statistika (Anuška Ferligoj)
 • O celovitih merilih za ugotavljanje kakovosti visokošolskega izobraževanja
 • (Irena Ograjenšek, Petra Došenović Bonča)
 • Revija Metodološki zvezki v letu 2006 (Anuška Ferligoj)

Raziskujemo

 • Raziskovanje manjših kmetijskih enot – projekt Statističnega urada Republike
 • Slovenije in Eurostata v okviru programa TAPAS 2005 (Irena Žaucer, Maja Plaskan)
 • Odgovori nadomestnih enot v anketnih raziskavah (Katja Rutar)
 • Anketa o javni podobi Statističnega urada RS (Nina Stražišar)

Mednarodno

 • ISI v Sydneyu (Irena Ograjenšek)
 • Mednarodna konferenca IFCS 2006 (Anuška Ferligoj)
 • Metodološka poletna šola v Ljubljani (Bojana Lobe)
 • 11. srečanje mladih statistikov (Luka Kronegger)
 • Aktivnosti evropske mreže za poslovno in industrijsko statistiko (Irena Ograjenšek)

Strokovna posvetovanja, udeležbe na predavanjih

 • Konferenca matičark in matičarjev z mednarodno udeležbo (Apolonija Oblak Flander)
 • Statistični dnevi 2005 in 2006 (Katja Rutar)
 • Deset let prenove Centralnega registra prebivalstva (Irena Tršinar)
 • Fotografije nas spominjajo (3): Prva redna skupščina SDS (Irena Tršinar, Franci Fidler)

Iz dela izvršnega odbora

 • Iz dela izvršnega odbora v mandatnem obdobju 2004 – 2008
 • Dejavnost Statističnega društva Slovenije v letih 2005 – 2006
 • Pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti …
 • 17. statistični dnevi: Zmanjševanje administrativnih bremen zbiranja podatkov v
 • statističnih raziskovanjih (Mojca Noč Razinger)

Urednici Irena Tršinar in Katja Rutar
Odgovorni urednik predsednik Statističnega društva Slovenije: dr. Andrej Blejec
Uredništvo člani Izvršnega odbora: Eva Belak, dr. Anuška Ferligoj, Bogdan Grmek, dr. Valentina Hlebec, dr. Polona Kalan, dr. Damjana Kastelec, dr. Irena Ograjenšek, dr. Mojca Noč Razinger, Borislav Tkačik
Urednica spletne strani Irena Vipavc Brvar
Predsedniki sekcij: Sekcija za teoretična vprašanja statistike: dr. Mihael Perman
Sekcija za statistično izobraževanje: dr. Andrej Blejec
Sekcija za publicistiko: dr. Anton Kramberger
Sekcija za uradno statistiko: Tomaž Banovec
Sekcija za odkrivanje zakonitosti med podatki: dr. Nada Lavrač
Komisija za statistično terminologijo: Jaro Lajovic
Lektorica: Darja Butina
Tehnična redakcija: Peter Zoubek
Oblikovanje: Slavka Slokar
Tisk: Statistični urad Republike Slovenije, Tiskarna in knjigoveznica
Fotografije: Foto arhiv SDS in SURS, Irena Ograjenšek, Irena Tršinar, Franci Fidler
Naklada: 350 izvodov
ISSN 1408-3272

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEDEŽ DRUŠTVA: Statistično društvo Slovenije

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 2415 100

http://www.stat-d.si

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVTORJEM PRISPEVKOV:

Vabimo vas k sodelovanju pri oblikovanju našega društvenega glasila. Zaželeno je, da prispevke pošljete po elektronski pošti. Prosimo tudi za fotografije, s katerimi bomo ilustrirali prispevke in popestrili bilten. Fotografij praviloma ne vračamo, temveč jih hranimo v foto arhivu Statističnega društva Slovenije. Besedila bomo lektorirali, avtorjem v pregled pa poslali le v primeru večjih posegov. V tem primeru pričakujemo avtorjev odgovor v petih dneh, sicer bomo upoštevali, da se avtor s spremembami strinja.

Bilten izhaja dvakrat na leto, vendar le, če je dovolj prispevkov. Zato avtorje prijazno vabimo, da strokovne in aktualne prispevke, zapise o udeležbah na različnih strokovnih dogodkih, napovedi ali druge zanimivosti, ki se vam zdijo vredni za objavo in za informiranje statistične javnosti, sproti pošiljate uredništvu. Le tako jih bomo zanesljivo uvrstili v bilten in s tem ohranili v trajnem spominu ter pripomogli k izpolnjevanju poslanstva društva.

Prispevke pošljite eni od urednic, predsedniku, članu izvršnega odbora, ki vam je najbližji, ali pa predsedniku sekcije, katero bi vaše sporočilo vsebinsko zadevalo. Ne pozabite tudi na pošiljanje sporočil za našo spletno stran. Naši naslovi elektronske pošte so:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. (Mihael Perman), Anton Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.